Học bao nhiêu ngôn ngữ và học những ngôn ngữ nào

Ngày trước khi còn ở Việt Nam, tôi thấy khá tự hào với vốn liếng ngoại ngữ chỉ vỏn vẹn tiếng Anh của mình. Đúng là ếch ngồi đáy giếng! Bởi khi ấy xung quanh tôi là những người chỉ nói được tiếng Việt, hoặc nói được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, nên tôi … Continue reading Học bao nhiêu ngôn ngữ và học những ngôn ngữ nào