Tôi đem nỗi buồn của mình gửi gắm vào Annecy

Lại là một bài viết về nước Pháp nhưng lần này chúng ta đi về phía nắng ấm nhé. Sẽ là một mảnh đất phía Đông Nam nước Pháp, một mảnh đất mà cứ mỗi lần nhắc tới, tôi lại nhớ Hà Nội và gia đình da diết. Tôi không dám chắc Annecy có phải…

Paris, cafe, croissant và một người bạn

Trước khi tới châu Âu, tôi vẫn luôn mơ mộng về Paris, một thành phố duyên dáng trong kiến trúc và thanh lịch trong hơi thở. Tôi nghĩ ai chưa từng đến Paris đều như vậy cả… Ai ai cũng nói về Paris như một thánh đường nghệ thuật, một kinh đô thời trang hay…