Thi đại học và “chuyện cả đời”

Mấy hôm nay, chuyên mục “On This Day” trên Facebook nhắc nhở tôi rằng ngày này vài năm trước tôi đang làm hồ sơ chọn trường đại học và tự nhiên tôi muốn chia sẻ vài điều với những ai đang trên con đường chọn trường, ôn thi và đi thi. Nếu tôi nhớ không…

Miami, Florida

Xin lỗi vì tôi chưa thể nghĩ được tiêu đề gì lôi cuốn hơn. Tôi định viết “Miami đã cứu vớt hình ảnh nước Mĩ trong mắt tôi như thế nào” nhưng lại thôi vì nghe nó nặng nề quá. Tôi đã ở Mĩ được 3 tháng và đã có quá nhiều thứ xảy ra…