It’s time we stopped trying to please everyone.

Every single individual is taught and educated to be a good human being, so am I, so are you, so are the people who have mistreated us. Have you ever, in life, wanted to scream at someone’s face because they are anything but nice? Well, I have, many times. And if you haven’t, you are…

“Au revoir les enfants”

Tôi là một người thích xem phim hơn là đọc sách, vì tôi cảm thấy khi mọi thứ được miêu tả bằng hành động thực sự, bởi những con người thực sự, nó thú vị hơn nhiều. Nhưng không phải phim nào tôi cũng xem (tôi khá là kén cá chọn canh). Tôi không thích xem…

Sự thống trị của New York

Tôi thấy là mình có vẻ không giỏi dịch thuật một chút nào. Minh chứng là tôi không thể biến hóa cái tiêu đề từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách hay ho được. Tôi muốn nói “The dominace of New York” nhưng khi chuyển sang tiếng Việt,”sự thống trị” không làm tôi hài…