Ngày bế giảng của lớp 12

Mấy tháng trước tôi có viết một bài blog về việc chọn lựa trường đại học, vì lúc đó FB nhắc nhở tôi về mấy năm trước khi tôi làm hồ sơ thi đại học. Hôm nay thì FB lại nhắc tôi rằng ngày này, năm 2014 là lúc tôi rời khỏi mái trường Trung học…