Khủng hoảng tuổi 20

Tôi năm nay 21 tuổi rồi, chẳng còn được là 20 nữa, nhưng mới bắt đầu trên đà khủng hoảng thôi… Mấy ngày trước, tôi thấy bạn cùng cấp 3 post ảnh lên Facebook, nói rằng đã sang năm thứ 4 đại học, tức là hết năm nay là bạn ra trường. Tôi mừng cho…

Do you have a long-lost friend named “Hobby”?

It took me a long time to figure out what I like to do. This might sound strange, but I think it’s essential people know what their hobbies are, what they enjoy doing. Well, everyone should have at least one hobby. Hobbies are the soil that keeps the trees alive, or in another way, hobbies…